Na barevná kalibrace monitoru

Průběh barevné kalibrace monitoru, displeje sondou

1. Monitor, LCD displej zapneme asi 30 minut před kalibrací.

2. Na počítač ke kterému je připojen monitor, který budeme kalibrovat, nainstalujeme kalibrační program. K tomu je zapotřebí mít administrátorská práva k počítači. Kalibrace je možná na PC s Windows i na Apple Mac.

3. Spustíme program a nastavíme v něm požadované parametry, na které chceme monitor nastavit:

a) průběh gama křivky (převážně hodnotu 2,2)

b) barevnou teplotu, kterou chceme dosáhnout (pro tisk 5000K - 5400K)

c) maximální jas (převážně v rozsahu 80cd - 100cd)

d) umístíme sondu na monitor

e) podle sondy nastavíme ovládacími prvky RGB na monitoru požadovanou barevnou teplotu bílého bodu

f) nastavíme ovládacími prvky monitoru jas

Dále již program pokračuje sám, posílá do monitoru barevné vzorky a měří odezvu monitoru, na závěr spočítá barevný profil ICC a uloží ho v systémovém adresáři Windows. Také zobrazí kalibrační křivku monitoru.

4. Tím kalibrace monitoru displeje končí.

Celý proces trvá 30 až 45min.

Kalibraci monitoru LCD objednávejte na 602 313 608, nebo macktronic@volny.cz

Je možné objednat zaškolení v používání profilů ICC a správy barev a správné nastavení správy barev v programech.

Ukázka jak použít ICC profily monitoru a tiskárny například ve Photoshopu, nebo jiném programu.

Barevná kalibrace displeje notebooku probíhá stejným způsobem s tím rozdílem, že většinou nejde nastavit HW prvky RGB displeje a vše řeší profil ICC.

 

 

Přečtěte si otázky zákazníků a odpovědi na ně.

 

Dotazy o barevné kalibraci monitoru zodpovím na blogu.

 

Zpět na barevná kalibrace monitoru.

 

 

Vizuální kontrola kalibrace monitoru

30.01.2024 11:13

Kontakt

 

 

Mapa webu