Na barevná kalibrace sondou

Svatební fotograf - Promoce - Reportáže - Portréty

Odkaz na nové webové stránky

Fotografuji od dob školních. Fotografoval a filmoval jsem školní akce, promoce, akce tanečních a divadelních skupin a festivaly. Fotografoval jsem díla sochařů a výtvarníků.

 

Svatební fotograf - fotografuji svatby v Praze a okolí

Svatby fotografuji v Praze i okolí, popřípadě v Čechách i na Moravě.

 

Svatební obřad Svatba na Sumatře

 

Společenské události - Promoce - Maturitní plesy - Reportáže

Promoce, maturitní plesy, společenské události a rodinné události fotografuji po domluvě předem, po seznámení s průběhem akce a seznámením s hlavními aktéry.

 

Portréty - Produktová fotografie

Veškeré fotografování aranžovaných fotografií probíhá v předem vybraném interiéru, exteriéru nebo ve studiu.

 

Pro všechny fotografické akce je důležité dodržet několik zásad:

Seznámení s aktéry v předstihu

Informace o průběhu akce

Domluvení přibližného množství a využití fotografií

Způsob předání díla (na flash disku, na papíru)

Termín předání

Zajištění autorských práv a práv ostatních zúčastněných

Sepsání smlouvy a stanovení celkové ceny

Rezervace termínu je závazná po podepsání smlouvy a složení zálohy ve výši 50% celkové ceny objednaných prací.

Pro informaci:

Fotografuji v Praze a širokém okolí, po domluvě i v celé České republice.

Fotografuji digitálními fotoaparáty Nikon D800 a D300. Používám dva systémové blesky Nikon SB 800 a několik objektivů, případně stativ. Vybavení je zdvojené, to zvyšuje pohotovost a zároveň spolehlivost.

Domluvené akce fotografuji osobně, v některých případech je vhodná spolupráce asistenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizuální kontrola kalibrace monitoru

14.03.2024 15:28

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

Mapa webu