Socha Ježíše Krista na Karlově mostě.

Socha ukřižovaného Ježíše Krista na Karlově mostě v Praze.